Vyhledávání zboží Informace
Zde se nacházíte: / Dodací a platební podmínky

Dodací a platební podmínky

 1. Lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, je uvedena jednotlivě u každého druhu zboží. Tato lhůta začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena.
 2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.
 3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.
 4. Platba za zboží a způsob dopravy:
  • hotově při osobním převzetí na adrese provozovny firmy ASTON ABORA s.r.o. (Světice u Říčan)
  • na dobírku při současném použití přepravy službou General Parcel
  • předem na účet prodávajícího - zboží je po připsání celé částky na účet prodávajícího možné zaslat službou General Parcel nebo vyzvednout osobně na adrese provozovny firmy ASTON ABORA s.r.o. (Světice u Říčan)
  Způsob provední platby a dopravy zboží si zvolí kupující během procesu vytváření objednávky.
 5. Poštovné a balné je účtováno ve výši 150,- Kč vč. DPH při objednávce do 10.000 Kč vč. DPH.
 6. Při objednání zboží je nutno uvést dodací adresu, na které bude objednávající k zastižení v pracovní době. Pokud se jedná o adresu zaměstnavatele, je třeba v adrese uvést nejen jméno, ale i název firmy, kam má být zboží doručeno. Zároveň je třeba uvést telefon, na který Vás bude přepravní služba kontaktovat.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.
 8. Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.
 9. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad a kopie objednávky.